Zavře obsah

Růžencové bratrstvo pro děkanátPřipravuje se vznik Růžencového bratrstva,

se sídlem na Prostřední Bečvě pro „děkanát“.

Slavnou mší svatou a požehnáním, bude toto Bratrstvo uvedeno v činnost.( úvaha 8.5.)

Přihlásit se může každý, kdo se modlí posvátný růženec, kdekoliv a odkudkoliv. Zapsání do bratrstva není vázáno, žádnou podmínkou pod hříchem nesplnění.

Účast na milostech modlitby všech růženců, zásluh dominikánského řádu i členů bratrstva je podmíněna modlitbou posvátného růžence 3x za týden, kdekoliv.

Při nesplnění účastí modlitbou, věřící nemá hřích, ale není účasten na milostech odpustků Růžencového Bratrstva.

STANOVY RŮŽENCOVÉHO BRATRSTVA