Potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí – Pán Bůh žehnej