Zavře obsah

Píšťalové varhany

Specifikace – stavba nových píšťalových varhan  filiálního kostela sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě:

VARHANY :

2 manuály s pedálem , 18 rejstříků , počet píšťal – 1 126  ks

Největší píšťaly    –  16 stop   tj  5,6 m

Nejmenší píšťaly  –  2 stopy tj  0,7 m

 

Dodavatel : varhanář Jaroslav Stavinoha, Valašská Bystřice

Reference –  Varhany na Sv. Kopečku u Olomouce

Termín realizace :  2016 – červen 2019

Cena dodávky : 4 miliony Kč 

Č. účtu :  2001152750/2010