Zavře obsah

Náboženství

Výuka náboženství na Prostřední Bečvě (zákl. škola U mostu):

Pro školní rok 2020 – 2021

ČTVRTEK –  1. třída 11:30 – 12:15

ČTVRTEK –  2,3,4. třída 12:25 – 13:10

PÁTEK – 5. třída  13:20 – 14:05 

 

Náboženství na Prostřední Bečvě vyučuje fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář. Tel. 604373460

 

Do náboženství mohou chodit i nepokřtěné děti, děti z jiných vesnic, pokud jim to z nějakého důvodu víc vyhovuje. 

Výuka náboženství začne OD 17. ZÁŘÍ

Přihlášky dostanou děti ve škole.

Přihlášky přijímá katecheta fr. Václav Tomáš Holčák. Výuka náboženství:  katecheta fr. Václav Tomáš OP – mobil   604 373 460  (přihlášky, omluvy absence … )

 Poznámka k výuce náboženství: 

Náboženská výchova má ve škole statut nepovinného předmětu.

To znamená, že do tohoto předmětu je nutné se přihlašovat na začátku každého školního roku.

Pro žáka, který se přihlásí do nepovinného předmětu, je docházka povinná. Každá absence musí být omluvena rodičem písemnou formou v žákovské knížce.

Neomluvené hodiny jsou chápány stejně jako v jiných povinných předmětech. (Upozornění: po pěti po sobě následujících neomluvených absencích bude žák z předmětu vyloučen).           

Na výuku žák přichází včas a je připraven (učebnice, pracovní listy, žákovská knížka…)

Vyučující má právo poznačit do žákovské knížky i případné nedostatky v chování žáka. 

Na plodnou spolupráci při výchově se těší          

             Váš   duchovní  otec  a  katecheté