Zavře obsah

Materiály pro ministranty

Motlitba  –   Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem – „sloužícím“. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě. Ať nikdy nedám přednost zábavě před nádhernou službou u oltáře. Amen.