Zavře obsah

Křest

KŘEST

–      otevírá bránu do života s Kristem, k dalším  svátostem a do společenství věřících-církve

–      člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky:

–         víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů)

–         kmotr má být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování,

–         příprava rodičů před udělením svátosti křtu,

–         příprava dospělých katechumenů trvá nejméně jeden rok.

Poznámka:

Chtějí-li rodiče pokřtít své dítě na Dolní Bečvě nebo na Prostřední Bečvě, ať o křest dítěte žádají osobně na faře v Dolní Bečvě nejlépe v úředních hodinách (středa 15:00 – 17:00), nebo vždy půl hodiny po mši sv..

tip:  http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/svatosti/