Zavře obsah

Kontakty

Od roku 2010 je duchovním správcem otec Petr Dujka.
Filiální kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě byl do roku 2016 součástí farnosti Hutisko.
K 1. 1. 2017 byl filiální kostel svaté Zdislavy začleněn do farnosti Dolní Bečva.

P.Mgr. Petr Dujka

adresa farnosti: 756 55  Dolní Bečva 245
Tel.: 733 742 245
Mobil: 731 626 542  

adresa kostela: Filiální kostel sv. Zdislavy, 756 56  Prostřední Bečva 259

číslo účtu kostela Prostřední Bečva: 4480657359/0800 – transparentní účet

                                                     

e-mail:  petrdujka.1@seznam.cz

Hodiny pro veřejnost: Středa 15 – 17 hod.

Dle zájmu a nutnosti je možné vyřídit své záležitostii s knězem vždy půl hodiny po mši svaté.

Kontakty:

Václav Holčák  – pastorační asistent, katecheta –  604 373 460 – zapisování úmyslu na mše svaté, pronájem pastoračního centra (křtiny, svatby, pohřby, oslavy)

Ludmila Bilová  –  724 413 473  –  nahlášení zvonění při úmrtí  (v nepřítomnosti zastupuje Václav Holčák). Péče o květiny a květinovou výzdobu kostela.

František Křenek – 777 727 862 – koordinátor stavby varhan

   správce hřbitova – Obecní úřad– 571 643 229 – možnost rezervace hrobu

varhaníci a zpěváci – sekce Schóla a varhaníci

Pokud máte fotografie ke zveřejnění z akcí, které proběhly v kostele sv. Zdislavy, posílejte je, prosím na jurajdova.monika@seznam.cz – 777 077 082