Zavře obsah

Bohoslužby

 

Nedělní mši svatou můžete nově sledovat od 10:30 hod on-line, na těchto stránkách:

 https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/.

 Změny jsou možné. 

  Duchovní přijímání – modlitba, kterou můžou věřící, kteří se dívají na on-line přenos použít, k příjímání Krista v Eucharistii , ve chvíli Svatého Přijímání v kostele.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního přijímání, ne pouze fyzického. Jestliže tedy nemohu být přítomen fyzicky na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např.: „Pane, věřím a doufám v Tebe, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“ Duchovní Svaté Přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Stačí si uvědomit, že i andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel: „Pili totiž z duchovní skály… Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10, 4). Možnost duchovního Svatého Přijímání je obzvlášť cenná v současné situaci, kdy je příležitost k fyzickému Svatému Přijímání kvůli epidemii koronaviru značně omezena. V této situaci může mít duchovní Svaté Přijímání tytéž blahodárné účinky jako účast u stolu Páně při mši svaté.
Modlitba – 
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)

Mše svaté SRPEN 2020

 

Neděle 2.8. 10,30h. – 18.neděle v mezidobí.

Varhaník –  Eva Pařenicová 711, 722, 890

Poděkování za dožití 90let. paní Zdeňky Janíčkové, zesnulého manžela Miroslava Janíčka, syna Miroslava Janíčka a zetě Oldřicha Švihla.

 

Středa 5.8. 17,30h. – památka –

Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné.

Varhaník – pan Poruba  801, 727, 922

Za zemřelého Luďka Zapletala, Antonína Bednáře, rodinu z obou stran a duše v očistci.

 

Pátek 7.8. 12,00h. – Svatba se mší svatou –

pan Daniel Křenek + Nikola Procházková.

 

Neděle 9.8. 10,30h. – 19.neděle v mezidobí.

Varhaník –  Eva Pařenicová + schola 512, 701, 802

Za zemřelou Drahomíru Maléřovou, živou a zemřelou rodinu Maléřovu a Fiuráškovu.

 

Středa 12.8. 17,30h. – památka –

sv.Františka de Chantal, řeholnice.

Varhaník – Eva Pařenicová 840, 725, 807

Poděkování Boží prozřetelnosti za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu a požehnání do dalších let.

 

Sobota 15.8. 12,00h. – Svatba bez mše svaté – pan Ondřej Matušík + Barbora Vozáková.

 

Neděle 16.8. 10,30h. – 20.neděle v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová + schola 728, 722, 805

Poděkování za životní jubileum s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

 

Středa 19.8. 17,30h. – památka

sv.Jana Eudese, kněze.

Varhaník –  pan Poruba  843,712, 806

Za zemřelé rodiče Chudějovy, syna, dceru, živou rodinu a duše v očistci.

 

Neděle 23.8. 10,30h. – 21.neděle v mezidobí.

Varhaník –  Aleš Stavinoha + Jana Chudějová 523, 727, 815

K 10.výročí úmrtí Štěpánky Šenové, manžela, syna, snachu a vnuka. Za Bohumila a Františku Divínovy, 3 syny, zetě, živou a zemřelou rodinu z obou stran.

 

Středa 26.8. 17,30h. –

středa 21.týden v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 709,  701, 812

Za rodiče Cyrila a Anežku Kachtíkovy, děti, snachy, zetě a duše v očistci.

  

Neděle 30.8. 10,30h. – 22.neděle v mezidobí.

Varhaník –  Monika Švandová 522, 908

Za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Bůh Vám žehnej v dobrých úmyslech.