Zavře obsah

Bohoslužby

 

Mše svaté v prosinci 2019

Neděle 29. 12. 10.30 h – svátek Svaté
rodiny – Ježíše, Marie a Josefa,

Obnova manželských slibů

Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola

Za zemřelou Annu Krhůtkovou, rodiče,3 bratry, 2 sestry, 2 synovce, Martina
Kalinu a duše v očistci.

Úterý 31. 12. 14.00 h – sv. Silvestra I.,
papeže, Poděkování a prosba o Boží
pomoc do Nového roku

Varhaník – Eva Pařenicová

Za živé a zemřelé členy živého růžence.

Mše svaté v Lednu 2020 u sv.Zdislavy.

Středa 1.1. 10,30h. – Slavnost – Matky Boží, Panny Marie – závazný zasvěcený svátek.

Sbírka na opravu střechy pastoračního střediska. Varhaník – pan profesor Jan Bernátek 801, 205, 201.

Za společenství modliteb Matek a Otců, s prosbou o Boží požehnání do Nového roku pro ně i jejich živé rodiny.

Neděle 5.1. 10,30h. –

2.neděle po Narození Páně.

Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana Chudějová 225, 201

Za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Kubáňovy, živou a zemřelou rodinu Babincovu, Kubáňovu a duše v očistci.

Středa 8.1. 17,30h. –

středa po Zjevení Páně.

Varhaník – pan Poruba 222,201

Za zemřelé Václava a Margitu Holčákovy, rodiče z obou stran, živou rodinu a duše v očistci.

Sobota 11.1. po 12h. – „Tříkrálové“ žehnání příbytků na Prostřední Bečvě.

Požehnání koledníkům v kostele 11,45h.

Varhaník – Eva Pařenicová

Neděle 12.1. 10,30h. – svátek Křtu Páně.

Konec doby vánoční.

Varhaník – Eva Pařenicová + schola 217, 201

Za živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Pařenicovu, Fojtáškovu a duše v očistci.

Středa 15.1. 17,30h. –

středa 1.týdne v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 711, 890

Za členy živé a zemřelé členy

živého růžence.

18.1. – 25.1. – týden modliteb

za jednotu křesťanů.

Neděle 19.1. 10,30h. – 2.neděle v mezidobí.

Sbírka na kostel.

Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola 828, 712, 910

Za děti, které zemřely před narozením nebo při porodu a za jejich rodiny.

Středa 22.1. 17,30h. –

středa 2.týdne v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 523, 910

Za zemřelého Jaroslava Chrbjáta, manželku, živou a zemřelou rodinu Chrbjátovu a duše v očistci.

Neděle 26.1. 10,30h. 3.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha + schola 728, 802

Za rodiče Holčákovy, 3 bratry, sestru Marii a duše v očistci.

Středa 29.1. 17,30h. –

středa 3.týdne v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 522, 804

Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci.