Zavře obsah

Bohoslužby

MŠE SVATÉ V KVĚTNU 2019

Středa 8.5. 17,30h. – památka – Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Varhaník – pan Poruba

Poděkování Boží prozřetelnosti za vedení a pomoc v podnikání s prosbou k Panně Marii, za požehnání všem zaměstnancům i zákazníkům.

Neděle 12.5. 10,00h. –

 4.neděle velikonoční –

1.svaté přijímání, sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.

Varhaník – Eva Pařenicová + schola

Za děti, které příjmou Pána Ježíše poprvé v Eucharistii , jejich živé a zemřelé rodiny.

 

Středa 15.5. 17,30h. – středa po 4.neděli velikonoční.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelé Miroslava Fiuráška, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 19.5. 10,00h. – 5.neděle velikonoční.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelé rodiče Michutovy, Křenkovy, Hyvnarovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Májová „u Dobré vody“ –

od 15,00h. mše svatá – Dechová hudba Záhořané.

– památka –

sv.Rity, řeholnice.

Varhaník – pan Poruba

Za Květoslava Křenka, 2 švagry, rodiče a duše v očistci.

Neděle 26.5. 10,00h. –

6.neděle velikonoční.

Varhaník – Aleš Stavinoha+ pan Pícha

Za zemřelou rodinu Ondřeje a Josefu Kozákovy.

 

 

Středa 29.5. 17,30h. – slavnost – Nanebevstoupení Páně.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelou Anežku Dětskou, manžela, prosba o požehnání pro živou rodinu a duše v očistci.