Zavře obsah

Bohoslužby

Pondělí 31.12. 14,00h. – sv.Silvestr I., papež.  Konec občanského roku.

Varhaník – Eva Pařenicová  840, 205, 982, 931

Za zemřelého ThDr. Jaroslava Studeného, otce Cyrila Jurošku a dobrodince kostela.

 

Mše svaté v LEDNU 2019

 

Úterý 1.1. 2019 10,00h. – slavnost – Matky Boží, Panny Marie.

Varhaník – Eva Pařenicová  803, 712, 201

Prosba o požehnání do Nového roku pro celou živou rodinu a za duše v očistci.

Sobota 5.1. po 12h.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Varhaník – Eva Pařenicová

 ( Koledníci mají sraz v 11,00h. u kostela v pastoráku, kde se připraví a převléknou a v 11,45h. proběhne v kostele požehnání.

 Potom budou vysláni koledovat po obci.

Neděle 6.1. 10,00h. – Slavnost –

Zjevení Páně, „lidově Tří králů“.  

Varhaník – Eva Pařenicová, schola  218, 201

Za zemřelého Rudolfa a Bedřišku  Jurajdovy, syna Jiřího, zemřelé Bedřicha a Boženu Fiuráškovy, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu z obou stran.

Středa 9.1. 17,30h. – středa po Zjevení Páně.

Varhaník – Eva Pařenicová  222, 201

Za zemřelého Petra Kubicu, otce, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle 13.1. 10,00h. – svátek – Křtu Páně.

Konec vánoční doby.

Varhaník – Monika Švandová  217, 201

Za zemřelé Anežku a Pavla Kubáňovy, živou a zemřelou rodinu Kubáňovu, Babincovu a duše v očistci.

Středa 16.1. 17,30h. –

 středa 1.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba 523, 890

Za zemřelého Jaroslava Chrbjáta, manželku Marii, živou rodinu Chrbjátovu a duše v očistci.

Neděle 20.1. 10,00h. – 2.neděle v mezidobí.

Sbírka na kostel.

Varhaník – Eva Pařenicová, schola 522, 807

Za živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Fojtáškovu, Pařenicovu a duše v očistci.

Středa 23.1. 17,30h. – čtvrteční památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Varhaník – Eva Pařenicová 843, 802

Za Marii a Rudolfa Fiuráškovy, 2 syny, dceru a 2 zetě.

Neděle 27.1. 10,00h. – 3.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha, zpěv Pavel Pícha 709, 727, 801

Za zemřelou Vlastu Růčkovou, rodiče, bratra, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Vašutovu a duše v očistci.

 

Středa 30.1. 17,30h. – čtvrteční památka sv.Jana Bosca, kněze a vychovatele mládeže.

Varhaník – pan Poruba 840, 701, 806

Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci.