Zavře obsah

Bohoslužby

Varhaník – Eva Pařenicová  222, 201

Za zemřelého Petra Kubicu, otce, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle 13.1. 10,00h. – svátek – Křtu Páně.

Neděle 27.1. 10,00h. – 3.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha, zpěv Pavel Pícha 709, 727, 801

Za zemřelou Vlastu Růčkovou, rodiče, bratra, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Vašutovu a duše v očistci.

 

Středa 30.1. 17,30h. – čtvrteční památka sv.Jana Bosca, kněze a vychovatele mládeže.

Varhaník – pan Poruba 840, 701, 806

Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci.

Mše svaté v únoru 2019

 

Neděle 3.2. 10,00h. – 4.neděle v mezidobí.

Žehnání svíček „hromniček“.

Svatoblažejské požehnání.

Představení dětí k 1.svatému přijímání.

Varhaník – Eva Pařenicová 218, 812

Za Metoděje Červeného, rodinu Červenou, Kocourkovu a duše v očistci.

 

Středa 6.2. 17,30h. – památka –

sv.Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Varhaník – Eva Pařenicová 842, 701, 801

Za živé a zemřelé členy živého růžence.

 

Neděle 10.2. 10,00h. – 5.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha + schola sv.Zdislavy 709, 811

Za zemřelou Anežku Holčákovou, zemřelé rodiče, syny Karla, Jana a celou rodinu.

 

Středa 13.2. 17,30h. –

středa 5.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba 710, 712, 802

Za Josefa a Ludmilu Malinovy, syna, snachu, zetě a 3 vnuky.

 

Neděle 17.2. 10,00h. – 6.neděle v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 728, 727, 804

Za zemřelého Květoslava Ondryáše, bratra, švagra, švagrovou, rodiče z obou stran a duše v očistci.

 

Středa 20.2. 17,30h. –

středa 6.týdne v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 711, 722, 922

Za zemřelého Luďka Zapletala, Antonína Bednáře, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci.

 

Neděle 24.2. 10,00h. –

7.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha + schola sv.Zdislavy 516, 725, 890

Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelé rodiče Holčákovy, zemřelé rodiče Poláchovy, syna Josefa a staříčky Bordovské.

Středa 27.2. 17,30h. –

středa 7.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba 522, 806

Za Josefa Krhútka, manželku, 2 dcery, 3 syny, 2 vnuky, Martina Kalinu a duše v očistci.