Zavře obsah

Bohoslužby

 

Mše svaté v BŘEZNU 2020

Středa 25.3. 10,30h. – slavnost – Zvěstování Páně.

Varhaník – Eva Pařenicová 130, 106, 117

Za zemřelé rodiče Fiuráškovy, syna, dceru a 2 zetě.

Mše svaté v dubnu 2020 v kostele sv. Zdislavy  – kvůli pandémii koronavirusu zatím v neděli jen bez účasti věřících. Nedělní mši svatou můžete nově sledovat od 10:30 hod on-line, na těchto stránkách:

 https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/.

 Změny jsou možné. 

 

 

Mimo neděle, můžete požádat otce Petra o soukromé odsloužení úmyslu mše svaté na Dolní Bečvě.

 

Neděle 5.4.  – Květná neděle.

Za Josefa Tovaryše, sestru a rodiče Divínovy, 3 syny a živou rodinu.

 

Úterý 7.4. – Poděkování za 80let života, živou a zemřelou rodinu.

 

Čtvrtek 9.4. –  Za zemřelého Jaroslava Chuděje, sestru, rodiče Chudějovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

  

Neděle 12.4. – Zmrtvýchvstání Páně –  Za nemocné, trpící a zemřelé na koronavir,  jejich rodiny, pracovníky ve zdravotnictví a všechny kdo pomáhají v boji s touto nemocí.

 

Pondělí 13.4. –  Za zemřelou Františku Křenkovou k 90 výročí, Františka Křenka, Jiřího Křenka, živou a zemřelou rodinu Křenkovu a Ondryášovu.

 

Středa 15.4. – Za zemřelého Miroslava Kretka, vnučku Markétu, živou a zemřelou rodinu Kretkovu, Markovu a duše v očistci.

 

Neděle 19.4. – 2.neděle velikonoční –      Neděle Božího milosrdenství –                        Za zemřelé Zdeňku a Bohumíra Pařenicovy, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Kretkovu, Pařenicovu a duše v očistci.

 

Středa 22.4. – Za zemřelé Ludmilu a Antonína Václavíkovyk výročí 100let, syna Jiřího, živou a zemřelou rodinu.

 

Neděle 26.4. – Za zemřelého Jaroslava Orla, manželku Ludmilu, dvě dcery a živou rodinu.

Středa 29.4. – Za zemřelé Annu Miroslava Juříčkovy, Jana Jurajdu a poděkování za dožití 85 let s prosbou o požehnání do dalších let.