Zavře obsah

Bohoslužby

Mše svaté v říjnu 2018

 

Neděle 28.10. 10,00h. – 30.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy                 522, 701, 812

Za zemřelého Stanislava Kretka, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci.

 

Úterý 30.10. 17,30h. – úterý 30.týdne v mezidobí. Mariánské večeřadlo.

Varhaník – Eva Pařenicová 711, 727, 807

Za Františka Křenka, Zdenku Štůralovou, Jarku Válkovou, bratra, švagrovou,  živou a zemřelou rodinu.

Mše svaté v Listopadu 2018

Pátek 2.11. 17,30h. –

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelého Michala Růčku, manželku, syny, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Kretkovu a duše v očistci.

 

Neděle 4.11. 10,00h. – 31.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš stavinoha, schola

Za zemřelého Karla Kociána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

 

Středa 7.11. 17,30h. –

středa 31.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba

Za zemřelou Marii Ondryášovou, rodiče Holčákovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu.

 

Neděle 11.11. 10,00h. –

32.neděle v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za nenarozené děti a za ochranu lidského života.

Středa 14.11. 17,30h. – čtvrteční památka sv.Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, dominikána.

Varhaník – pan Poruba

U příležitosti nedožitých 100let Marie Bělůnkové, manžela, děti Jaroslavu, Marii, Jiřího a Františka, vnučky Petru, Markétu  a živou rodinu.

Neděle 18.11. 10,00h. –

 33.neděle v mezidobí.

Sbírka na kostel.

Varhaník – Monika Švandová

Za zemřelé Zdeňka a Marii Ondryášovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu, Vaculínovu a duše v očistci.

Středa 21.11. 17,30h. – památka –

 Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelou Alžbětu Mokrošovou, rodiče Malíkovy a duše v očistci.

 

Neděle 25.11. 10,00h. –

slavnost – Krista Krále.

Varhaník – Eva Pařenicová, schola

Za Jaroslava Sobka k jeho 20.výročí úmrtí, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu Sobkovu a Ondryášovu.

Středa 28.11. 17,30h. –

středa 34.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba

Za posilu na těle i na duši pro nemocnou osobu, živou a zemřelou rodinu Švihlovu, Vaníčkovu a duše v očistci.