Zavře obsah

Bohoslužby

 

Nedělní mši svatou můžete nově sledovat od 10:30 hod on-line, na těchto stránkách:

 https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/.

 Změny jsou možné. 

  Duchovní přijímání – modlitba, kterou můžou věřící, kteří se dívají na on-line přenos použít, k příjímání Krista v Eucharistii , ve chvíli Svatého Přijímání v kostele.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního přijímání, ne pouze fyzického. Jestliže tedy nemohu být přítomen fyzicky na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např.: „Pane, věřím a doufám v Tebe, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“ Duchovní Svaté Přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Stačí si uvědomit, že i andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel: „Pili totiž z duchovní skály… Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10, 4). Možnost duchovního Svatého Přijímání je obzvlášť cenná v současné situaci, kdy je příležitost k fyzickému Svatému Přijímání kvůli epidemii koronaviru značně omezena. V této situaci může mít duchovní Svaté Přijímání tytéž blahodárné účinky jako účast u stolu Páně při mši svaté.
Modlitba – 
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)
Májové mše květen 2020

Pátek 29.5. 17,20h.  –

Kaplička „u hrušky“, obchodu – fr.Václav.

                                                   ——————-

Mše svatá ke cti Panny Marie, „u Dobré vody“ v Bacově v 15,00 hod.

Celebruje P. Dujka

Bůh ať žehná a ochraňuje Vás i Vaše blízké, které nosíte ve svých srdcích.

fr.Václav

Mše svaté v kostele svaté Zdislavy –  Květen 2020

 

Středa 27.5. 17,30h.  – památka – sv.Augustin z Canterbury, biskupa.

Varhaník –  Eva Pařenicová 840, 727, 806

Za zemřelou Anežku Dětskou, manžela, živou rodinu a duše v očistci.

 

Neděle 31.5. 10,30h. – slavnost Seslání Ducha Svatého.

Pouť ke svaté paní Zdislavě.

Sbírka na opravu pastoračního střediska.

Varhaník – Eva Pařenicová 421, 422, 407

Za poděkování, pomoc a ochranu Panny Marie rodiny Bilové.

Neděle 31.5. v 15.00 hod – Mše svatá ke cti Panny Marie, „u Dobré vody“ v Bacově 

Celebruje P. Dujka

 

Každé úterý, pátek a sobotu od 17,00h. možnost příjmout Pána Ježíše individuálně v kostele sv.Zdislavy.

Stále platí, že mše svaté jsou do odvolání neveřejné, lze je však sledovat – on line na https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/ nebo na http://www.svatazdislava.cz/ 

 Jsme rádi, že v tomto období, tuto možnost využíváte, nedělní mše svaté mívají až 300 připojení. Velké díky proto patří jednomu z farníků, který nechal tuto kameru na své náklady nainstalovat.

Účastnit se mše svaté, ale stále mohou příslušníci rodiny, za kterou je mše svatá obětována.

Prosíme rodinu, která by tuto možnost nevyužila, aby dala včas vědět (třeba telefonicky 604 373 460), na daný termín by se mohl použít jiný úmysl.

 

Informace k Prvnímu svatému přijímání původní termín 24.5. byl zrušen, o náhradním termínu Vás budeme informovat.

 

Dne 31.5., mělo proběhnout žehnání varhan, tento termín se bude muset také odložit na později.

  

Drazí farníci, není nic, o čem by Bůh nevěděl, když nemáme teď možnost se pravidelně potkávat, můžeme se nahmatat v modlitbách.

 

Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.

 

I doma můžeme využívat víru a její zbraně, jako je četba Bible, která může člověka posílit v boji proti negativním náladám.

 „Pokud naplníme své domy evangeliem, přečteme si některé pasáže, můžeme skutečně vzdát chválu Pánu a pocítit, že jsme ještě více součástí křesťanského shromáždění, jakkoli se fyzicky nemůžeme účastnit liturgických slavností.“

 

Nová situace pokládá důraz také na roli rodičů jako „prvních katechetů“ ve svých domovech, krize se může stát příležitostí k upevnění vztahů k bližním a vnímání sebe sama jako součásti lidstva stále globalizovanějšího, jak v nutnosti snášet zlo, tak v odolávání nesnázím spojenými silami v rodině a okolí a hledání co nejlepších zdrojů.

Bůh Vám žehnej v dobrých úmyslech.

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE   SVATÉ ZDISLAVY – ČERVEN 2020

 

Středa 3.6. 17,30h. – památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Varhaník – Eva Pařenicová 842, 725, 806

Za osvobození a uzdravení duše i těla syna a Boží pomoc pro celou rodinu.

Neděle 7.6. 10,30h. – slavnost –                  Nejsvětější Trojice.

Varhaník – Eva Pařenicová 904, 727, 807

Za zemřelé rodiče Marii a Zdeňka Ondryášovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu.

 

Středa 10.6. 17,30h. – čtvrteční slavnost – Těla a Krve Páně.

Doporučený svátek-   patří mezi 10 největších svátků v roce.

Varhaník – Eva Pařenicová 710, 712, 717, 707- průvod

Poděkování Panně Marii za požehnání s prosbou o ochranu pro živou rodinu Gajdošíkovu, Bůžkovu a duše v očistci.

 

Neděle 14.6. 10,30h. –   11.neděle v mezidobí.

Varhaník – Eva Pařenicová 523, 722, 890

Poděkování za dožití 60let společného života s prosbou o Boží požehnání a pomoc do dalších společných let.

 

Středa 17.6. 17,30h. –   středa 11.týdne v mezidobí.  

                        Varhaník – Eva Pařenicová 728, 722, 801    

                  Požehnání pro všechny, kteří se zasloužili o stavbu nových varhan, prací, darem nebo modlitbou.

 

Neděle 21.6. 10,30h. –

12.neděle v mezidobí – 1.svaté přijímání.

Varhaník – Eva Pařenicová + schola 828, 712, 982, 805

Za děti k 1.svatému přijímání, jejich živé rodiny s prosbou k Panně Marii, aby se ve světě tyto děti duchovně neztratily.

Středa 24.6. 17,30h. – slavnost –  Narození sv.Jana Křtitele.

Varhaník – Eva Pařenicová 121, 725, 812

K 6.výročí úmrtí Vladimíra Šíry, rodiče z obou stran, živou rodinu Šírovu, Kociánovu, Kočíbovu a duše v očistci.

 

Neděle 28.6. 8,30h. !!! Pozor změna času –

13.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana Chudějová 709, 701, 802

Za rodiče Valovy, 6 bratrů, sestru, 2 švagrové,  2 neteře a celou živou i zemřelou rodinu.

V pátek 12.6. proběhne po celé naší zemi –       Noc kostelů.  V našem kostele začneme v 17,00h. Každý může využít prohlídky kostela s možností průvodce. Srdečně zveme veřejnost.