Zavře obsah

BohoslužbyPřijímání Eucharistie v době pandemie.
Když přicházíte k přijímání, uvolněte si roušku nebo respirátor.
Levou ruku položte na dlaň pravé ruky – uděláte „obětní misku“, aby vám z ní sv. přijímání nespadlo.
Podávající položí Eucharistii na levou dlaň (dlaň nezavírejte). Poodstupte do boku, aby mohli k přijímání přistoupit další věřící. Prsty pravé ruky, kterou jste měli pod levou rukou, důstojně uchopte eucharistii a vložte si ji do úst. Přijímejte před podávajícím, ne při chůzi na své místo, nebo v lavici. Děkujeme za pochopení.

 

Podle krizového opatření Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictvíplatí od 1. března 2021 mimo jiné tato opatření, která se dotýkají bohoslužeb a výkonu naší služby:

·         povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP 2 ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).

·         V obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, prostředcích hromadné dopravy a v motorových vozidlech s výjimkou členů jedné domácnosti  povinnost chránit dýchací cesty výhradně respirátorem FFP 2 

·         zákaz vycestovat z okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště. Jednou z výjimek tohoto zákazu je poskytování individuální duchovní péče. Toto musí být doloženo čestným prohlášením na formuláři v příloze.

·         omezení maximálního počtu účastníku bohoslužeb, které odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének 

 

Nedělní mši svatou můžete nově sledovat od 10:30 hod on-line, na těchto stránkách:

 https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/.

 Změny jsou možné. 


 Duchovní přijímání – modlitba, kterou můžou věřící, kteří se dívají na on-line přenos použít, k příjímání Krista v Eucharistii , ve chvíli Svatého Přijímání v kostele.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního přijímání, ne pouze fyzického. Jestliže tedy nemohu být přítomen fyzicky na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např.: „Pane, věřím a doufám v Tebe, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“ Duchovní Svaté Přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Stačí si uvědomit, že i andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel: „Pili totiž z duchovní skály… Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10, 4). Možnost duchovního Svatého Přijímání je obzvlášť cenná v současné situaci, kdy je příležitost k fyzickému Svatému Přijímání kvůli epidemii koronaviru značně omezena. V této situaci může mít duchovní Svaté Přijímání tytéž blahodárné účinky jako účast u stolu Páně při mši svaté.
Modlitba – 
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)