Zavře obsah

Bohoslužby

 

Mše svaté v říjnu 2019 u svaté Zdislavy.

 

Neděle 27.10. 10,30h. – 30.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha + schola

Za rodiče Zdenka a Marii Ondryášovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu.

 

Úterý 29.10. 17,30h.

Regionální mariánské večeřadlo.

Varhaník – Eva Pařenicová

Za zemřelou Věru Sezimovou, její rodiče a sestru, za živou rodinu, spřízněné rodiny a duše v očistci.

              

Mše svaté v LISTOPADU 2019

 

Neděle 3.11. 10,30h. – 31. Neděle v mezidobí po mši svaté pobožnost na hřbitově, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Varhaník – Monika Švandová 921, 701, 922

Za zemřelého Michala Růčku, manželku, 2 syny, živou a zemřelou rodinu a v duše v očistci.

 

Středa 6.11. 17,30h. –

středa 31.týdne v mezidobí.

Mše svatá není !!!

Neděle 10.11. 10,30h. – 32.neděle v mezidobí.

Varhaník – Vlastislav Stavinoha+ schola 728, 922

Na úmysl dárce.

Za zemřelého Karla Kociána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa 13.11. 17,30h.

památka sv.Anežky České, panny.

Varhaník – Eva Pařenicová  836, 712, 806

Za zemřelého Josefa Valchaře, jeho manželku Annu, zemřelé rodiče z obou stran, bratra Josefa Martináka, rodinu Bukovjanovu, Martinákovu a duše v očistci.

Neděle 17.11. 10,30h. – 33.neděle v mezidobí.

Den Bible. Sbírka na kostel.

Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana Chudějová 710, 804

Za Jaroslava Sobka, dceru Janu, rodiče Sobkovy a Ondryášovy.

 

Středa 20.11. 17,30h. –

středa 33.týdne v mezidobí.

Varhaník – pan Poruba 523, 727, 812

K 2. výročí úmrtí, za živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci.

 

Neděle 24.11. 10,30h. – Slavnost

Ježíš Kristus Král – obnova zasvěcení lidstva.

Varhaník – Eva Pařenicová + schola 707, 982

Za Jana Klímu, rodiče Martinákovy a Klímovy, za Zdeňka Skalíka a duše v očistci.

 

Středa 27.11. 17,30h. –

středa 34.týdne v mezidobí.

Varhaník –Eva Pařenicová 522, 701, 802

Za zemřelého Stanislava Barabáše, zemřelé rodiče Kurtinovy, živou rodinu z obou stran.