Zavře obsah

Bohoslužby

Mše svaté v srpnu 2018

 

Středa 22.8. 17,30h. – památka –  Panna Marie Královna.

Varhaník – pan Poruba 807, 725, 815

Za zemřelého Oldřicha Kretka k nedožitým 70.narozeninám, rodiče, sourozence, zemřelou rodinu a duše v očistci.

 

Středa 29.8. 17,30h. – památka –   Umučení sv.Jana Křtitele.

Varhaník –  Eva Pařenicová  121, 701, 812

Za rodiče Cyrila a Anežku Kachtíkovy, 4 děti,   2 snachy, 2 zetě a duše v očistci.

 

 

Mše svaté v září 2018

 

Neděle 2.9. 10,00h. – 22. neděle v mezidobí

Žehnání školních pomůcek a dětí na začátku školního roku.

Varhaník – Eva Pařenicová 728, 727, 811

Poděkování za 50let společného života manželů Juroškových s prosbou o požehnání do dalších let, živou a zemřelou rodinu Juroškovu a Martinákovu.

 

Středa 5.9. 17,30h. – památka sv.Terezie z Kalkaty, řeholnice.

Varhaník – pan Poruba 840, 701, 801

Za Josefa Proroka a za zemřelé rodiče z obou stran.

 

Neděle 9.9. 10,00h. – 23.neděle v mezidobí.

Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy 710, 722, 804

Za zemřelou Ludmilu Krhútkovu, manžela, 3 syny, 2 dcery, 2 vnuky, Martina Kalinu a duše v očistci.

 

Středa 12.9. 17,30h. – památka –Jména Panny Marie.

Varhaník – pan Poruba 805, 712, 806

Za Anežku Kocourkovu, 2 děti, rodinu Bělůnkovu, Červenou a duše v očistci.

 

Neděle 16.9. 10,00h. – 24.neděle v mezidobí.

Poděkování Bohu za úrodu „Dožínky“.

Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv.Zdislavy, dechová hudba Záhořané 829, 725, 982

Za živé a zemřelé farní společenství na Prostřední Bečvě.

 

Středa 19.9. památka – sv.Januária, biskupa, mučedníka.

Varhaník – Eva Pařenicová 842, 722, 802

¨Za zemřelého Zdeňka Růčku, rodiče, bratry, uzdravení rodových kořenů, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Klimkovu a duše v očistci.

 

Neděle 23.9. 10,00h. – 25.neděle v mezidobí.

Sbírka na kostel.

Varhaník – Monika Švandová 709, 701, 807

Za zemřelou Miladu Jurajdovu, živou a zemřelou rodinu Jurajdovu, Ondryášovu a duše v očistci.

 

Středa 26.9. památka – sv.Kosmy a Damiána, mučedníků.

Varhaník – Eva Pařenicová 842, 727, 812

Za zemřelého Františka Fiuráška, syna, živou a zemřelou rodinu Fiuráškovu, Matušíkovu, Jurajdovu a Ondryášovu.

 

Pátek 28.9. 12,00h. svatba Rychtářovi beze mše svaté.

Varhaník – Eva Pařenicová

 

Neděle 30.9. 10,00h. – 26.neděle v mezidobí.

Začíná měsíc modlitby svatého růžence.

Varhaník – Eva Pařenicová 711, 814

Za zemřelého Stanislava Polácha, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.