Zavře obsah

Bohoslužby

Mše svaté v březnu 2018

 

Čtvrtek 29.3. 16,30h. – Zelený čtvrtek – Ustanovení Eucharistie, pašíje

adorace na závěr mše svaté.

Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy 710, 681, 712, 781

Za zemřelého Stanislava Barabáše, zemřelé rodiče Kurtinovy a živou rodinu.

Pátek 30.3. – Velký Pátek

Den přísného postu, pašíje

Schola sv.Zdislavy.

15,00h. – Křížová cesta

15,30h. – Velkopáteční obřady

 

Sobota 31.3. – Bílá sobota

8,00h. – 15,00h. – půlhodinová adorace

u Božího hrobu v kostele.

Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

Neděle 1.4. – 5,30h. –

Zmrtvýchvstání Pána Ježíše,

největší liturgická slavnost v roce.

Sbírka na kněžský seminář.

Žehnání pokrmů.

Varhaník –  Eva Pařenicová, schola sv.Zdislavy 401, 407

Za Josefa Žitníka, rodiče, bratra Jaroslava, živou a zemřelou rodinu, Bohumíra a Annu Vaňkovy.

 

Mše svaté v DUBNU 2018

 

Neděle 1.4. – 5,30h. –

Zmrtvýchvstání Pána Ježíše,

největší liturgická slavnost v roce.

Sbírka na kněžský seminář.

Žehnání pokrmů.

Varhaník –  Eva Pařenicová, schola sv.Zdislavy 401, 407

Za Josefa Žitníka, rodiče, bratra Jaroslava, živou a zemřelou rodinu, Bohumíra a Annu Vaňkovy.

 

DUBEN

Pondělí 2.4. 10,00h.

pondělí v oktávu velikonočním.

Varhaník –  Jan Bernátek 404, 701, 407

Za zemřelého Květoslava Ondryáše, bratra, švagra, živou a zemřelou rodinu Bilovu, Ondryášovu a duše v očistci.

Středa 4.4. 17,30h. –

středa v oktávu velikonočním.

Varhaník – pan Poruba  484, 407

Za zemřelého Jaroslava Jurajdu, manželku Boženu, sestru Jindřišku Solanskou, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 8.4. 10,00h.

Neděle Božího milosrdenství.

Varhaník – Eva Pařenicová 413, 922                                                                                 

Za zemřelého Pavla Stavinohu, živou a zemřelou rodinu Stavinohovu, Růčkovu a duše v očistci.

 

Středa 11.4. 17,30h.

památka sv.Stanislava, biskupa a mučedníka, národního patrona Polska.

Varhaník – Eva Pařenicová  840, 712, 807

Za zemřelé rodiče Kretkovy, dcery, syny, živou a zemřelou rodinu.

 

Neděle 15.4. 10,00h. – 3.neděle velikonoční.

Varhaník – Vlastislav Stavinoha, zpěv – Barbora a Lucka Pařenicovy, Zuzka Růčková  410, 806

Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého Východu.

Za zemřelé rodiče Annu a Miroslava Juříčkovy, živou a zemřelou rodinu Juříčkovu, Bortlovu, Ferfeckou a duše v očistci.

 

Středa 18.4. 17,30h. –

 středa po 3.neděli velikonoční.

Varhaník –  pan Poruba 404, 727, 890

Za zemřelého Jana Jurajdu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle 22.4. 10,00h. – 4.neděle velikonoční. Pouť hasičů.

Varhaník –  Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy 412, 722, 801

Za živé a zemřelé členy hasičského sboru na Prostřední Bečvě.

Za Moniku a Rudolfa Valovy, 2 syny, zetě a duše v očistci.

 

Středa 25.4. 17,30h. –

svátek – sv.Marka, evangelisty.

Varhaník – Eva Pařenicová 827, 802

Za živou a zemřelou rodinu Prorokovu, Lerchovu a duše v očistci.

 

Neděle 29.4. 10,00h. – 5.neděle velikonoční.

Varhaník –  Eva Pařenicová  483, 804

Za zemřelou Marii Růčkovou, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Bilovu a duše v očistci.