Růžencové Bratrstvo u sv. Zdislavy 8.5. 2021

Jitřní mše – Vzkříšení u sv. Zdislavy 4.4.2021

Žehnání obci Prostřední Bečva 22.11.2020

„Dožínky“- Poděkování Bohu za úrodu 13.9.2020

Cyklopouť Živčáková 2020

Tábor Rajnochovice

Slavnostní žehnaní nových píšťalových varhan 12.7.2020

Potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí – Pán Bůh žehnej

1. svaté přijímání 21.6.2020

Karneval 2020